Czym są kody PKD? Jak znaleźć właściwy PKD dla swojej firmy?

Kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to system kodów używanych w Polsce do klasyfikacji działalności gospodarczych. Są one przydatne w celu identyfikacji rodzaju działalności prowadzonej przez firmę. Każdy kod PKD jest przypisany do określonej branży lub sektora gospodarki i opisuje rodzaj działalności. Oto kilka informacji na temat kodów PKD: Hierarchiczna struktura: Kody PKD są zorganizowane hierarchicznie,…

Read More

Działalność Charytatywna w Biznesie: Jak Łączyć Profit z Dobroczynnością.

“Działalność Charytatywna w Biznesie: Jak Łączyć Profit z Dobroczynnością.”- Zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny jest coraz bardziej pożądanym celem dla firm. Działalność charytatywna stanowi skuteczną strategię, która pozwala łączyć zyski z działaniami na rzecz dobra społecznego. Ten artykuł przedstawia, jak biznesy mogą skutecznie angażować się w działalność charytatywną i przyczynić się do pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Read More